संमृद्ध घाेराही ओ स्मार्ट नगर बनैना योजना बा 

घोराही उपमहानगरके मेयर उम्मेदवार नरुलाल चौधरी

चुनावी अभियान कसिक चलैटी बाटी ?
निर्वाचनक डिन लग्घ आस्याकल ब्याला घोराही उपमहानगरपालिकाम मेरमेह्रिक कार्यक्रम कैख चुनावी अभियानह आघ बह्रिटि बाटी । व्यक्तिगत भेटघाट तथा घरघर जाख मतदाता हुकन भेट्ना ओ चुनावीसभाके मार्फत मतदाताहुकन भेट्ना ओ भ्वाट मग्ना काम हुइटि बा । मतदाताहुकनक सुझाबह ग्रहण कर्टि ओ आपन भावी योजना सुनैटि भ्वाट मग्ना काम कर्टि आइल बाटी । ओस्सहेख मेरमेह्रिक पार्टीसे नेकपा एमालेम समाहित ह्वाए अइना संघ¥यनक संख्या ढेउर बा उहाँहुकनसे छलफल कर्ना ओ स्वागत कर्ना कामम व्यस्त बाटु । समग्रम चुनावी सरगर्मी बहुट बा ओ नगरह कसिक सम्बृद्ध बनिना कना सोच ओ मतदाताहुकनक सुझाव ग्रहण कर्ना कामसे चुनावी अभियान चल्टिरहल बा ।

कसिन कसिन एजेन्डा लेक चुनावी अभियानम जइटि बाटी ?
यिहिसे आघ मै घोराही उपमहानगरपालिकाम ५ वर्षे कार्यकालक नेतृत्व सम्हाल सेक्ल बाटु । पैल्ह जस्टक नगरबासीहुक्र आपन अमूल्य भ्वाट डेख महि नगर प्रमुखक जिम्मेवारीम पुगैल ओस्सहेख उहाँहुकनम सल्लाह सुझाब ओ मागक आधारम योजना बनाख काम कर्नु । भौतिक, सामाजिक, आर्थिक, साँस्कृतिक क्षेत्रक रुपान्तरणम उल्लेख्य काम कर सफल हुइल बाटी । फेरसे एक कार्यकालक लाग म्वार आपन इच्छा ओ पार्टीसे डिहल जिम्मेवारीहँ आब जनताक संबृद्धी ओ आर्थिक परिबर्तनम केन्द्रित कैख काम कर्ना सोच बनाइल बाटु ।
विषेश कैख जनटनक जिवनस्तर उठिना जो सब्से महत्वपूर्ण काम हो । सरक, भवन, सिचाई, यातायात, सञ्चार, कुल्वानाला, शिक्षा, स्वास्थ्यम आमूल परिबर्तन कैल बाटी । यिहिक थप गुणस्तरीय बनिटि नागरिकक आयआर्जन सङ् जोर्ना मेह्रिक कार्यक्रम कर परट कना लागल बा । आब स्वरोजगार बन्ना, कृषि, पशुपालनहँ आधुनिकिकरण, यान्त्रिकीकरण कर्टि व्यवसायीक बनिना होँर म्वार ढ्यान जइने बा ।सामुदायिक विद्यालय हुकनक सिकाई क्रियाकलापहँ थप गुणस्तरीय बनैना, स्वास्थ्य संस्थाहुकनक स्तरबृद्धी कैख सर्भसुलभ तरिकासे गुणस्तरीय ओ बिषेशज्ञ स्वास्थ्य सेवाम रुपान्तरण कर्ना योजना फे बा । समग्रमा कहबेर आब जनताहुकनक आयस्तर बह्रिना ओ सामाजिक क्षेत्रक विकास कर्ना जो हो ।

घोराहीम यिहाँक अवस्था कसिन बा ?
घोराहीसे म्वार बहुट घनिष्ट सम्वन्ध बा । मै यिहेँक जो रैठान्या हुइटु । आदिवासी थारू समुदाय हुइटु । मै थारू समुदायक हुइलसे फे सक्कु समुदायसे म्वार मजा घुलमिल बा । उहोहोँर्से घोराहीम म्वार अवस्था बहुट मजा बा । विद्यार्थी राजनीतिसे यि क्षेत्रम परिचित बाटु । घोराहीक विकासक लाग हरेक आन्दोलनम सहभागि हुइटि आइल बाटु । २०६२÷०६३ ऐतिहासिक जनआन्दोलनम यिहाँक दलहुकनसे सहकार्य कर्टि अग्रणी भूमिकाम रहख काम कै सेक्ल बाटु । यिहाँक नेता कार्यकर्ताहुकनक म्वार लाग सहानुभूति बा । उहोहोँर्से मै फेरसे मेयरक उम्मेद्वार बनल हुइटु । महिँ फेरसे मेयर उठल जानकारी पइनु ट मतदाताहुक्र फे बहुट उत्साहित बन्ल बाट । यिहिसे आघक स्थानिय तहक निर्वाचनम फे मजा भ्वाटले जिटल रहुँ । यिहाँक जनतहुक्र महि एकफ्यारा मेयरम जिटाख काम कर्ना अवसर डेल । मै फे काम कैख डेखइना मौका पइनु । यिहाँक सक्कु जनता खुशी बाट । उहाँहुकनक अर्जि, पार्टीक चाहना ओ म्वार फे इच्छा हुइल होर्से फेर से मेयरक उम्मेद्वार हुइल बाटु ।

जिट्ना आधार का बा ?
घोराहीमे मेयरम म्वार जिट्ना आधार बुहट बा । एक कार्यकाल नगरक नेतृत्व कर्ना जौन जिम्मेवारी पइनु उ जिम्मेवारी मै कुशलतापूर्वक निर्बाह कर्ल बाटु । घोराहीक नगरबासीहुक्र फे एकार अनुभूती कर्ल बाट । कहोँ कहोँ फे कौनो विवादम निआख नगरबासीहुकनक हितम काम कर्ल बाटु । शहर बजार से गाउँ जोर्ना सक्कु बस्तीम सरक पुगल बा । कालोपत्रे सरक शहर से गाउँ गाउँम पुगल बा। खेटी किसानी कर्ना किसानहुकनक सहयोग करकलाग सक्कु वडाम कैख ३ दर्जन जलाशय(टल्वा) बनइल बाटी । सक्कु वडामसे आधारभूत स्वास्थ्य सेवा डेटि आइल बाटी । सामुदायिक विद्यालयम दरबन्दी मिलान पाछ आब उहाँ विद्यार्थीसे भरिभराउ ओ शिक्षण सिकाईम परिबर्तन आइल बा । मानसिक सन्तुलन गुमाइल सरकम अइनाहुकनक उपाचार ओ व्यवस्थापन हुइल बा । नगरहँ हराभरा बनिना अभियान चल्टिरहल बा कलसे छारा पशुचौपायक उचित व्यवस्थापन हुइल बा । बालमैत्री नगर घोषणा कर्ल बाटी ।
जेष्ठ नागरिकक सम्मान कार्यक्रम मार्फत घरम जो उपचार, मोतिया विन्दुक निःशुल्क अप्रेशन, सुत्केरीहँ निःशुल्क रगत, सिकलसेलक बेरम्हेन निःशुल्क उपचार, डाई ओ लर्काक पोषणक खुत्रुके कार्यक्रम, ओस्सहेख खेलकुदहोँर रंगशालाक निमार्ण जारी बा कसले १९ ठो जो वडाम खेलकुद मैदान बनल बा । फोहोरसे ग्याँस उत्पादन कर्ल बाटी ओ निगल्ना फोहोर समेत पुनःप्रयोगक लाग विक्री कर्टि आइल बाटी । अस्सहेँ अस्सहेँ मेह्रिक नमुना काम हम्र ढेउर कर्ल बाटी । ओस्हेँख ८३ ठो कानून बनाख हम्र आपन क्षेत्राधिकार भिट्टर रहख काम कर्ल बाटी । उहोहोँर्से फे जनताहुक्र फेरसे विश्वास कर्ल बाट । एक कार्यकाल फेरसे महिँ भोट डेख जिटैहिँ कना विश्वास लिहेल बाटु ।

घोराहीम का कसिन समस्या डेख्ली ?
यिहाँ खासै समस्या ट कुछ निहो । कुछ समस्या का हो कलसे केन्द्र सरकारक मातहतत पर्ना मुख्य सरक लठालिंग हुइबेर हम्र आलोचना ख्याप परट । भूगोल हमारम पर्ना तर क्षेत्राधिकार हमारम निपर्ना हुइल होँर्से हमन काम कर्ना अप्ठेरो बा । सरक कार्यालय ओ फोरलेनक विभिन्न बहानाम आलटाल कर्ना ओ निर्माण व्यवसायीहुक्र समेत लापरबाही करबेर घोराही–लमही, घोराही तुलसीपुर सरक घोराही–मुर्कुटी, घोराही–होलेरी सरकम जनटन दुःख भ्वाग पर्टि आइल बाटन । हम्र घरिघरि खबरदारी कर्टि आइल बाटी । तर उहाँहुक्र काम नि कैडट । उहाँहुक्र अप्न काम निकैख हमन बदनाम कर खाज्टी बाट ।
हम्र ग्राभेल कैख कुछ सहज ट बनइलि टर मुख्य जिम्मेवारी लिहेल निकाय जो गैरजिम्मेवार बनबेर असिन समस्या आइल हो । आस्सहेख प्रदेशक बजेट ओ नगरक बजेटसे घोराही–धारापानी, जिल्ला प्रशासन, जिल्ला प्रहरी कार्यालयक रोडम कालोपत्रे कर्नासे आघ नालाक काम प्रदेश कर्ना ओ कालोपत्रे नगरसे कर्ना कना रह । तर उहाँहुक्र काममा ढिलाई करबेर फे हमन कालोपत्रे कर्नाम समस्या हुइल बा । अन्य समस्या घोराहीम ओसिन कुछ नै हो ।

कसिन उपमहानगरपालिका बनाइ चहटी ?
संमृद्ध ओ स्मार्ट उपमहानगरपालिका बनैना सोच बा । पूर्वाधारम सबल, अर्थतन्त्रम सक्षम ओ सामाजिक क्षेत्रम अब्बल नगर बनैना हमार योजना बा । नागरिकहुकनक जिवनस्तरहँ उच्च बनाइकलाग उद्यम ओ व्यवसायक प्रबद्र्धन कर्ना । कृषिक माध्यमसे नागरिकहँ स्वरोजगार बनैना, सक्कु बालबालिकाहुकन शिक्षीत बनैटी लैजिना, युवाहुकनक सिपयुक्त बनिना, घोराही उपमहानगर पालिका कहबेर सक्कु क्षेत्रसे परिचय डिहे सेक्ना खालक नगर बनैना हमार उद्देश्य हो ।

लौव योजना कसिन बा ?
स्मार्ट घोराही, स्मार्ट नगरबासीक अभियानहँ मूर्त रुप दिन निम्न योजना बा ।

  •  मानव विकासक सूचकांकम घोराही देशक जो उच्च दश स्थान भिट्टरक पालिकाक रुपम विकास कैजिने बा ।
  • रोजगारी सृजना करक लाग नगरस्तरीय तालिम केन्द्र स्थापना कैख विविध प्रकारक सिप, ज्ञान ओ तालिम प्रदान कैख स्वरोजगार बनैना ।
  •  नगरबासीक प्रतिव्यक्ति आयहँ बृद्धी कर्ना कैख दोब्बर बनैना ।
  •  घोराहीहँ सामाजिक न्याय सहितक आत्मनिर्भर ओ दीगो शहरक रुपम विकास कैजिने बा ।
  •  विपन्न ओ पाछ पार्गैलक वर्गहुकन विकासक मूलधारम लान्ख उहाँहुकनक जिवनस्तर सुधार कर्ना ।
  •  एक घर एक रोजगारक अवस्था सृजना कैख स्वरोजगारक अभियानहँ तिब्रता डेना।
  •  हरेक घरपरिवारहँ उत्पादनसे जोर्ख आर्थिक बृद्धी दरहँ उच्च तहम हासिल कैजिने बा ।
  •  अधिकारमुखी विकासक अवधारणाहँ आत्मसाथ कर्टि सक्कु नगरबासीहुकन समताम आधारित विकासक प्रतिफल प्राप्त करकलाग संस्थागत कर्ना ।
  •  विकासक प्रकृया तथा पूर्वाधार निर्माणम सार्वजनिक नीजि साझेदारीहँ प्रोत्साहित कैजिने बा ।
  •   स्थानीय श्रम, पूँजी ओ सिपक प्रवद्र्धन तथा परिचालन कैख उत्पादनमूलक स्थानीय अर्थतन्त्रक विकास कर्ना ।

अप्न फेरसे मेयर पदम निर्वाचित हुइबि कलसे अइना पाँच वर्षपाछ घोराही कसिन हुइ ?
घोराही थप परिस्कृत ओ सक्कु क्षेत्र हेर्ना लायकक बन्ने बा । नगरबासीहुक्र मेरमेह्रिक पेशा व्यवसायम जोर्जिने बाट । शहरसे सक्कु गाउँबस्तीम पुग्ना सरक बल्या, टिकाउ ओ बाह्रमास गारी चल्ना हुइने बा । शिक्षाम आमूल परिबर्तन हुइने बा । कृषि ओ पशुपालनम नमूना काम हुइने बा । स्वरोजगारक नमूना काम हुइने बा । आर्थिक, सामाजिक, साँस्कृतिक एवं भौतिक रुपान्तरम हम्र नूमना काम कैख आघ बह्रिने बाटी ।

अग्रासन खबर

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

संबन्धित समाचार

भर्खरै प्रकासित