गजल

पुनाराम कर्यावरिक्का

पिब बहना खाटिम डाइ छुठि ट चुपाइल सक लग्ठा

बठैटि रहल प्याटिम डाइ छुठि ट चुपाइल सक लग्ठा

जर जुरि ऐलसे बिरि बिर्वा आछट पाटि हेरैटि सड्ड

गुर्वक डिया बाटिम डाइ छुठि ट चुपाइल सक लग्ठा

ठन्डि डिन लर्कह खोखि स्वाक्या लग्लसे डन्डुर ट्याल 

घस्टि प्याट छाटिम डाइ छुठि ट चुपाइल सक लग्ठा

ख्याल बेर ढुरिम पर्ख किरकीट फुक्ख डाइ कठि 

जा मामक आखिम डाइ छुठि ट चुपाइल सक लग्ठा

लाग्खन सर्डि खोखि जर आख सुटलम ब्यालम

घ्यारघ्यारसे बस्ना घाटिम डाइ छुठि ट चुपाइल सक लग्ठा

दंगीशरण -४ दाङ सुकदेवा

अग्रासन खबर

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

भर्खरै प्रकासित