हिमलाल चौधरी डानु डाडा हेनरि भालि डेओरि नोओरि सखिर डानुरि डा डाडा रिउनारि करिले । टोहि मै समिह्रौ र आपन सरासटि सखिर सरासटि बैठ गिड रि मोर आ । टोहि मै समिह्रौ रआपन ढनुखा सखिर हमार मेरहरियक करहो रक्षिया । टोहि मै समिह्रौ र पञ्चो भुइहार डिउटा सखिर हमार मेरहरियक करहो […]

भर्खरै प्रकासित