‘डाइ’ (कविता) डाइ ! मै आब कोन्टिम बाटुकोन्टिमसे टुहिन सम्झटुयिहां एकान्तबास लागल बामहामारी कोरोनाके डर त्रासलेविश्व भयभित बातहस नहस हुइल बादिनम, घन्टम, मिनेटममनै ज्यान अकालम गुमैटी बाटथांहा नै हो, मै फे कब मुठुहो डाइ ! यी महमारी रोगभुत प्रेत ओ बिनासकारी प्रकोपनै सिर्जसेक्ना रहट त आजओ मनैनके जीवन जिवन्त रहत […]

भर्खरै प्रकासित